REFORM spoj – VOI 2015 – Kế hoạch cải tổ

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/REFORM/ 1. Đề bài REFORM spoj Mạng giao thông của thành phố NВ có n nút giao thông và m đoạn đường phố hai chiều nối các nút giao thông. Các nút giao thông được đánh số từ 1 đến n. Các đoạn đường phố được đánh số từ 1 đến m. Mạng […]

Continue reading


SAFENET2 spoj – Mạng máy tính an toàn

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/SAFENET2/ 1. Đề bài SAFENET2 spoj Có n máy tính đánh số từ 1 đến n và m dây cáp mạng,giữa 2 máy tính có thể có một hoặc nhiều đường dây cáp mạng nối chúng,không có cáp mạng nối một máy với chính nó.Hai máy tính có thể truyền dữ liệu cho nhau […]

Continue reading


BCLKCOUN spoj PTIT – Đếm số ao

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCLKCOUN/ 1. Đề bài BCLKCOUN spoj Sau khi kết thúc OLP Tin Học SV, một số OLP-er quyết định đầu tư thuê đất để trồng rau. Mảnh đất thuê là một hình chữ nhật N x M (1<=N<=100; 1<=M<=100) ô đất hình vuông. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, trận lụt khủng khiếp đã diễn […]

Continue reading


BCDAISY spoj PTIT – Chú bò hư hỏng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCDAISY/ 1. Đề bài BCDAISY spoj Nông dân John có N (1<=N<=250) con bò đánh số từ 1..N chơi trên bãi cỏ. Để tránh bị lạc mất các con bò, mỗi con bò có thể được nối với một số con bò khác bằng dây thừng. Có tất cả M (1 <= M <= […]

Continue reading


BCBIN spoj PTIT – Các thùng nước

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCBIN/ 1. Đề bài BCBIN spoj Có N thùng nước được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 thùng bất kỳ đều có một ống nối có một van có thể khóa hoặc mở. Ở trạng thái ban đầu tất cả các van đều đóng. Bạn được cho một số yêu cầu, trong […]

Continue reading


Cấu trúc dữ liệu Disjoint Sets

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/KSTN/problems/DS2509/ 1. Đề bài Cấu trúc dữ liệu Disjoint Sets Disjoint-set hiểu 1 cách đơn giản là 1 cách lưu trữ các tập hợp phần tử của 1 tập lớn cho trước. Các phép toán thường được quan tâm tới trong disjoint-set là: MakeSet(i): tạo ra 1 tập chỉ có i. FindSet(i): tìm tập […]

Continue reading


bài giải MTNTRAI spoj THPTCBT – 21697. Nông Trại

các bạn có thể nộp bài trên hệ thống SPOJ THPTCBT tại đây: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTNTRAI/ 1. Đề bài MTNTRAI spoj Trong trại chăn nuôi của John có nuôi một số con gà. Trong khi John đang ngủ say, những con cáo đói đã vào trại và tấn công đàn gà. Trại có dạng hình chữ nhật gồm các […]

Continue reading