P151SUMI spoj PTIT – Bóng đá

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151SUMI/ 1. Đề bài P151SUMI spoj Tèo đi học và bỏ lỡ không xem được trận tranh huy chương đồng của seagame giữa Việt Nam và Indonesia. Cậu tiếc ngẩn, tiếc ngơ, cũng may thay bạn cậu là Tí xem được trận này và mỗi khi có bàn thằng cậu lại ghi tên đội […]

Continue reading


P151SUMB spoj PTIT – ROUND 1B – Đong gạo

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/ACMPTIT/problems/P151SUMB/ 1. Đề bài P151SUMB spoj Tuyenlv7 bị mẹ giao cho nhiệm vụ đó là đong gạo để mang lên nhà trọ. Anh được mẹ đưa cho 2 loại bịch, là loại 5 kg và 3 kg. Tuyenlv7 sẽ phải đong đủ số gạo mà mẹ cho vào 2 loại bịch trên. Ví dụ […]

Continue reading


P157PROE spoj PTIT – ROUND 7E – Kim cương

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P157PROE/ 1. Đề bài P157PROE spoj Một cửa hàng đá quý và trang sức nhận thấy rằng các viên kim cương sẽ càng hấp dẫn với người mua hơn nếu trọng lượng càng nhỏ và độ trong suốt càng cao. Cho trước N viên kim cương. Giả sử trọng lượng viên kim cương thứ […]

Continue reading