BCISLAND PTIT spoj – Nước biển

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCISLAND/ 1. Đề bài BCISLAND spoj Trái đất nóng lên kéo theo mực nước biển dâng. Hòn đảo nhỏ Gonnasinka thuê bạn để dự báo trước hiểm họa này. Cho trước 1 lưới tọa độ thể hiện cao độ của đảo, hãy giúp họ tính toán xem nước biển dâng cao bao nhiêu thì […]

Continue reading


CHATCHIT spoj

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CHATCHIT/ 1. Đề bài CHATCHIT spoj Sau khi trải qua kỳ thi chọn đội tuyển Quốc tế đầy căng thẳng, các vCoders quyết định tạm gác niềm đam mê tin học của mình một thời gian để đi tìm những niềm vui mới. Một số quyết định đi Hồng Kông nghỉ mát để bù […]

Continue reading


BLGEN spoj – Chuỗi gen đặc trưng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BLGEN/ 1. Đề thi olympic 30/4/2014 Môn tin học khối 10 Tế bào của một cá thể sinh vật ngoài hành tinh mới được phát hiện gồm rất nhiều gen, mỗi gen trong chuỗi gen của tế bào đều có số lượng nào đó các nucleotide (ký hiệu là nu). Các chuyên gia […]

Continue reading


NKLETTER spoj – Gửi thư

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKLETTER/ 1. Đề bài NKLETTER spoj Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ cái la tinh in thường. Để bảo mật nội dung văn bản, ông Giám đốc gửi 2 bức thư. Bức […]

Continue reading