BCFACTOR spoj – Phân tích ra thừa số nguyên tố

Nguồn đề bài http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCFACTOR/ 1. Đề bài BCFACTOR spoj Cho số nguyên dương n (2<=n<=10^9) , hãy phân tích n ra thừa số nguyên tố. Dữ liệu Một dòng duy nhất chứa số n. Kết quả Mỗi dòng ghi một thừa số nguyên tố và số mũ tương ứng cách nhau bởi dấu cách. Các thừa số […]

Continue reading


MTTRAVEL spoj THPTCBT – Du lịch vòng quanh thế giới

các bạn có thể nộp bài tại đây: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTTRAVEL 1. Đề bài MTTRAVEL spoj Trên tuyến đường của xe chở khách du lịch vòng quanh thế giới xuất phát từ bến X có N khách sạn đánh số từ 1 đến N theo thứ tự xuất hiện trên tuyến đường, trong đó khách sạn N là địa […]

Continue reading


MINROAD spoj VOI2014 – Con duong Tung Truc

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/MINROAD/ 1. Đề bài MINROAD spoj Địa điểm du lịch Dailai nổi tiếng với con đường Tùng-Trúc. Đó là một con đường dài và thẳng, dọc bên đường người ta trồng rất nhiều cây tùng và cây trúc. Với mục đích tạo điểm nhấn cho con đường, Ban quản lý khu du lịch muốn […]

Continue reading


bài giải MTABC spoj THPTCBT – Xâu thứ cấp

Đề thi HSG môn tin học tỉnh Bến Tre 2014 Các bạn có thể nộp bài trên hệ thống SPOJ THPTCBT tại đây: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTABC/ 1. Đề bài MTABC spoj Cho xâu S gồm N kí tự tạo từ các chữ cái ‘a’..’z’. ta gọi S là xâu mẫu. Từ xâu mẫu S này người ta tạo ra […]

Continue reading


lời giải LATGACH spoj – Lát gạch

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LATGACH/ 1. Đề bài LATGACH spoj Cho một hình chữ nhật kích thước 2xN (1<=N<=100). Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1×2 và 2×1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của […]

Continue reading


lời giải QBBISHOP spoj – VOI06 Quân tượng

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBBISHOP/ 1. Đề bài QBBISHOP spoj Xét bàn cờ vuông kích thước n×n. Các dòng được đánh số từ 1 đến n, từ dưới lên trên. Các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i,j). […]

Continue reading