Cấu trúc dữ liệu Disjoint Sets

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/KSTN/problems/DS2509/ 1. Đề bài Cấu trúc dữ liệu Disjoint Sets Disjoint-set hiểu 1 cách đơn giản là 1 cách lưu trữ các tập hợp phần tử của 1 tập lớn cho trước. Các phép toán thường được quan tâm tới trong disjoint-set là: MakeSet(i): tạo ra 1 tập chỉ có i. FindSet(i): tìm tập […]

Continue reading


Code Đường đi Euler – Euler paths

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/KSTN/problems/EULER/ 1. Đề bài Đường đi Euler Một đường đi trong đồ thị G=(X,E) được gọi là đường đi Euler nếu nó đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần. Đường đi Euler có đỉnh cuối cùng trùng với đỉnh xuất phát gọi là chu trình Euler. […]

Continue reading


BCSTACK spoj PTIT – Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSTACK/ 1. Đề bài Stack BCSTACK spoj Bài này sẽ luyện cho bạn các thao tác cài đặt cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (stack). Nếu đã cài đặt thành công, hãy tìm hiểu cách sử dụng container stack trong STL và cài đặt nó. Thao tác: –          1. ‘init’ : Khởi tạo […]

Continue reading


MORSEDEC spoj – Morse decoding

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MORSEDEC/ 1. Đề bài MORSEDEC spoj Hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, con người thường trao đổi với nhau bằng điện thoại, fax hay email. Hãy quay ngược thời gian lại 100 năm, khi đó con người không có điện thoại hay fax, lại càng chẳng có email, người ta phải […]

Continue reading


BCCOMMAS PTIT – Chèn dấu phẩy

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCCOMMAS/ 1. Đề bài BCCOMMAS PTIT Bessie làm việc với các số lớn N (1 <= N <= 2,000,000,000) như 153920529 và nhận ra rằng sẽ dễ dàng đọc hơn với các dấu phẩy được chèn vào mỗi 3 chữ số. Do đó, cô muốn để thêm dấu phẩy: 153,920,529 . Hãy viết […]

Continue reading


MSE07B spoj – Double Queue

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MSE07B/vn/ 1. Đề bài MSE07B spoj Ngân hàng BIG-Bank mở một chi nhánh ở Bucharest và được trang bị một máy tính hiện đại với các công nghệ mới nhập, C2#,VC3+ … chỉ chuối mỗi cái là không ai biết lập trình. Họ cần một phần mềm mô tả hoạt động của ngân hàng […]

Continue reading


PTIT123J PTIT spoj – Dấu ngoặc đúng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123J/ 1. Đề bài PTIT123J PTIT spoj Cho các đoạn văn chứa các dấu ngoặc, có thể là ngoặc đơn đơn ( “()” ) hoặc ngoặc vuông ( “[]” ). Một đoạn văn đúng là đoạn mà với mỗi dấu mở ngoặc thì sẽ có dấu đóng ngoặc tương ứng và đúng thứ tự. […]

Continue reading