Spoj PTIT PTIT016C – ACM PTIT 2016 C – Chẵn lẻ

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT016C/ 1. Đề bài PTIT016C spoj An rất thích những gì có tính thứ tự nên muốn tìm các số nguyên dương mà chữ số ở vị trí chẵn thì là số chẵn còn chữ số ở vị trí lẻ thì là số lẻ. Hãy giúp An thực hiện công việc trên. Input Dòng […]

Continue reading


PYTHA NTUcoder – Pythagoras

Nguồn đề bài: http://ntucoder.net/Problem/Details/121 1. Đề bài PYTHA NTUcoder Định lý nổi tiếng mang tên nhà toán học người Hy Lạp Pythagoras phát biểu rằng trong một tam giác vuông thì bình phương độ  dài cạnh huyền c  bằng tổng bình phương độ  dài hai cạnh góc vuông a và b. Trên thực tế luôn tồn tại […]

Continue reading


C11TRCNT spoj – Bắn máy bay

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/C11TRCNT/ 1. Đề bài C11TRCNT spoj Vương quốc C11 sắp chuẩn bị gặp hiểm họa cực lớn từ vương quốc XYZ. Theo thông tin mật báo của điệp viên “Không Không Thấy”, rằng XYZ sẽ gửi một Đại đội máy bay B52 ra thả bom tại HN (thủ đô của C11), và quyết đem […]

Continue reading


PTIT135A spoj PTIT – Đỗ Xe

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT135A/ 1. Đề bài PTIT135A spoj Luka là ông chủ của 3 chiếc xe tải. Hàng đêm, anh thuê lái xe đến mua nấm ở xưởng nấm. Luka đưa trước tiền cho 3 lái xe của mình. Giá tiền đậu xe tại xưởng nấm như sau: Nếu có 1 xe đậu thì lái xe trả A […]

Continue reading


P156SUME spoj PTIT – ROUND 6E – Ước chung của chuỗi

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P156SUME/ 1. Đề bài P156SUME spoj Một chuỗi a được gọi là ước của chuỗi b nếu tồn tại một số nguyên dương x sao cho khi ta viết x lần chuỗi a thì sẽ thu được chuỗi b. Ví dụ chuỗi “abab” có 2 ước là “ab” và “abab”. Bạn được cho 2 […]

Continue reading


P156PROE spoj PTIT – ROUND 6E – Phép dịch

Nguồn đề bài:  http://www.spoj.com/PTIT/problems/P156PROE/ 1. Đề bài P156PROE spoj Cho trước dãy ký tự: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_. Phép dịch K trong dãy này được định nghĩa là đẩy một ký tự đi K vị trí. Ví dụ: phép dịch 1 là ‘A’→’B’, ‘B’→’C’, …, ‘Z’→’_’, ‘_’→’.’, và ‘.’→’A’. Phép dịch 3 là: ‘A’→’D’, ‘B’→’E’, …, ‘.’→’C’. Bài toán đặt ra là cho trước số nguyên K […]

Continue reading


P156SUMH spoj PTIT – ROUND 6H – Kim cương

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P156SUMH/ 1. Đề bài P156SUMH spoj Xavi có một ma trận hình vuông kích thước n * n (với n lẻ). Anh ta muốn trang trí vào ma trận đấy một viên kim cương. Các bạn hãy giúp anh ấy thực hiện công việc này. Kí tự ‘*’ thể hiện các ô trống còn […]

Continue reading