BCROBOT spoj PTIT – Đường đi rô-bốt

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCROBOT/ 1. Đề bài BCROBOT spoj Bạn vừa tạo ra một bảng để cho rô-bốt có thể tìm đường đi từ ô ở trên cùng – bên trái (ô xuất phát) đến ô ở dưới cùng – bên phải (ô đích). Tuy nhiên, do quên mất một số skill AI mà bạn chỉ lập […]

Continue reading


VLPT12A spoj PTIT – Cơm hộp

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/VLPT12A/ 1. Đề bài VLPT12A spoj Một cửa hàng bán cơm hộp bằng cách nhận các đặt hàng qua điện thoại, sau đó sẽ giao cơm đến tận nơi. Để tăng hiệu quả kinh doanh, năm nay cửa hàng này quyết định tìm một địa điểm mới để giảm thiểu chi phí vận chuyển. […]

Continue reading


BCLKCOUN spoj PTIT – Đếm số ao

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCLKCOUN/ 1. Đề bài BCLKCOUN spoj Sau khi kết thúc OLP Tin Học SV, một số OLP-er quyết định đầu tư thuê đất để trồng rau. Mảnh đất thuê là một hình chữ nhật N x M (1<=N<=100; 1<=M<=100) ô đất hình vuông. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, trận lụt khủng khiếp đã diễn […]

Continue reading


BCBIN spoj PTIT – Các thùng nước

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCBIN/ 1. Đề bài BCBIN spoj Có N thùng nước được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 thùng bất kỳ đều có một ống nối có một van có thể khóa hoặc mở. Ở trạng thái ban đầu tất cả các van đều đóng. Bạn được cho một số yêu cầu, trong […]

Continue reading


BCBASEAD spoj PTIT – Phép cộng cơ sở

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCBASEAD/ 1. Đề bài BCBASEAD spoj Thay vì thực hiện cộng các số nguyên thập phân một cách nhàm chán, người ta muốn tăng tính hấp dẫn của phép tính này bằng cách biểu diễn lại toán hạng và cả kết quả theo dạng tập hợp cơ sở. Trong cách biểu diễn này, các số nguyên […]

Continue reading


BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11G/ 1. Đề bài BCACM11G spoj Cho dãy gồm N số phân biệt AN = {a1, a2, .., aN } và số tự nhiên K (K<=N<=100). Ta gọi một dãy con tăng dần bậc K của dãy số AN là một dãy các số gồm K phần tử trong dãy đó thỏa mãn tính […]

Continue reading


BCACM11D spoj PTIT – Đường nguyên tố

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11D/ 1. Đề bài BCACM11D spoj Cho hai số nguyên tố khác nhau có bốn chữ số. Người ta cho rằng hoàn toàn có thể biến đổi từ số này thành số kia sau một số bước theo quy tắc: Tại mỗi bước ta chỉ thay đổi một chữ số trong số trước đó […]

Continue reading


PTIT127C spoj ptit- Bố trí phòng họp

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT127C/ 1. Đề bài PTIT127C spoj Có n cuộc họp đánh số từ 1 đến n đăng ký làm việc tại một phòng hội thảo. Cuộc họp i cần được bắt đầu ngay sau thời điểm sivà kết thúc tại thời điểm f­i. Hỏi có thể bố trí phòng hội thảo phục vụ được […]

Continue reading


PTIT123B spoj PTIT – Đếm số lần lặp

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123B/ 1. Đề bài PTIT123B spoj Cho trước n số nguyên không âm a1, a2, …, an. Mỗi lần lặp, bạn thay đổi dãy này thành một dãy mới theo cách: phần tử thứ k trong dãy mới bằng trị tuyệt đối của ak –  ak+1. Phần tử cuối cùng sẽ là an – […]

Continue reading